Met drie maanden naar school

08/02/2018

In de commissie van woensdag 7 februari werd een voorstel besproken over de zogenaamde voorschool voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Als kinderen naar de basisschool gaan op hun 4de hebben veel kinderen al een leerachterstand meent het college. Let wel met 4 jaar zijn kinderen niet eens leerplichtig, pas op hun 5de, dus wat leerachterstand? Achterstand komt door ongelijke kansen, zegt het college en zonder enige onderbouwing wordt aangenomen dat kinderen in gezinnen met weinig inkomen weinig kansen hebben.

Het college zegt: “Onze grootste wens is daarom om kinderen, vanaf het moment dat ze baby zijn tot aan hun vierde levensjaar, wekelijks minimaal 16 uur voorschools aanbod van hoge kwaliteit te kunnen bieden”.

Dit is ongelooflijk, reageerde ik, leven we soms een communistisch land?

Wil dit college echt deze leerplicht voor baby’s invoeren om gelijke kansen te creëren?

Onze fractie ziet dit toch anders.

Ouders kunnen heel andere meningen zijn toegedaan over opvoeding en onderwijs.

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. De eerste drie levensjaren zijn erg belangrijk voor de emotionele ontwikkeling van kinderen. In deze periode hechten zij zich aan hun ouders. Kinderen moeten thuis een veilige basis hebben. Dat is in deze fase veel belangrijker dan de intellectuele ontwikkeling op zeer jonge leeftijd.

Ouders kunnen allerlei begeleiding krijgen voor het opvoeden van hun kinderen en ook voor het begeleiden in de ontwikkeling van hun kinderen. Dat is nu al zo. Zie de praktijk van consultatiebureaus en de bestaande voorschoolse educatie.

Het college poneert achterstand als een absoluut gegeven.  Achterstandsbeleid is echter permanent in discussie in de wetenschap. Er zijn echter veel belangen mee gemoeid want er gaat miljoenen rijkssubsidie naartoe.

Het woord “Achterstand” doet de subsidiegelden blijkbaar stromen, zoals ook bijvoorbeeld naar de zg. achterstandswijken.

Wij willen deze ongenuanceerde benadering bijstellen omdat het de kinderen en hun ouders ernstig tekort doet.

Er zijn verschillen in aanleg, talenten,  intelligentie, creativiteit en sociale vaardigheden.  Kinderen ontwikkelen zich ook niet gelijkmatig. Je hebt te maken met groeispurt en met laatbloeiers. Het stellen van leeftijdsgrenzen is daarom dubieus. Over de leerplicht van 5 jaar is al vele jaren consensus, nadat tientallen jaren de leerplicht op het 6de jaar inging.

Het college wil op termijn baby’s van 3 maanden naar de voorschoolse opleiding sturen om ze klaar te stomen voor de basisschool.

Wij vinden dat juist de basisschool gelijke kansen voor alle kinderen moet bieden.  Het is de taak van de basisschool om alle kinderen in het leerproces mee te nemen met respect voor hun verschillende capaciteiten. Van leerkrachten verwachten wij dat die de verscheidenheid en leersprongen aankunnen. Daarvoor moet het basisonderwijs voldoende middelen krijgen.

Er zijn nu stakingen in het onderwijs. De klassen zijn te groot, de werkdruk te hoog en het leerplan bevat weinig creatieve vakken, vakleerkrachten zijn afgeschaft. De waardering voor docenten is erg laag. Ik vind dat het college zich daarop moet focussen.

Wat verder erg kwalijk is dat naar de mening van ouders niet wordt gevraagd.

Ook heel erg is dat er impliciet van wordt uitgegaan dat mensen met weinig geld per definitie ook weinig te bieden hebben aan hun kinderen. Veel fracties zijn deze mening toegedaan, heel treurig.

Het getuigt van grenzeloze respectloosheid ten aanzien van mensen die minder hechten aan materie en die het wel lukt om hun kinderen goed op te voeden en belangrijke waarden bij te brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

vul de oplossing in *

zoeken