De basisbaan van de PvdA: een dode mus en oude wijn in nieuwe zakken?

10/11/2017

Het college van b. en w. lanceerde in de begroting voor 2018 het idee van een basisbaan zonder daar al een eigen invulling te geven, maar stelde wel een verkenning in het vooruitzicht. Dat is prima en we gaan de discussie graag aan om beweging in de arbeidsmarkt te krijgen en om invulling te geven aan het begrip basisbaan die misschien soelaas kan bieden aan de vele duizenden mensen zonder werk in onze stad. Het gaat ons om het bieden van reële kansen en perspectief en dat wordt door het college (de andere wethouder Werk) ook gedaan door “Bijstand op maat” waar wij erg enthousiast over zijn. Bijstand op maat heeft al 850 aanmeldingen. Er zijn vier groepen: een groep die geen sollicitatieplicht meer krijgt opgelegd, een groep die extra mag bijverdienen zonder gekort te worden, en een groep die extra begeleiding krijgt. Groep 4 is een groep die kiest uit de eerste drie varianten.

Het college zei ideeën over de basisbaan uit de raad te verwelkomen. Dat is prima, hoe meer zinvolle initiatieven hoe beter en wij hebben wel enige ideeën.

Op 8 november echter meende de PvdA tijdens de raadsvergadering door middel van een motie sturing te moeten geven aan het idee basisbaan. De vroegere socialisten denken nog steeds dat de maatschappij maakbaar is en stellen boudweg: er zijn zoveel mensen zonder werk en er ligt zoveel werk, 1 plus 1 is 2, en hup de basisbaan is geboren inclusief garanties dat er geen verdringing plaats mag vinden en met een minimumloon. Waar het geld vandaan moet komen, daar wordt in het geheel niet over gesproken! Dit is wel heel simpel geredeneerd. Er is geen onderzoek naar gedaan naar hoeveel werk en wat voor werk geschikt is, er is geen onderzoek gedaan onder de mensen die deze banen zouden moeten vervullen. Het lijkt op de overbekende dode mus waar mensen zonder werk blij worden gemaakt door de PvdA die 6 jaar geleden zelf alle subsidiebanen om zeep heeft geholpen!

En het hele rare is dat er ook geen connectie gelegd met het bovengenoemde Bijstand op maat.

Zou dat komen omdat dat project succesvol door een concurrerende wethouder wordt uitgevoerd?

Hoe het ook zij, wij hadden een andere discussie gewild, en niet deze terugval in oude vormen en patronen, zoals we ook in onze stemverklaring hebben gezegd bij het tegenstemmen tegen deze erg beperkende motie: we willen een bredere discussie waarbij ook het vele onbetaalde vrijwilligerswerk wordt betrokken. Heel veel mensen doen onbetaald professioneel werk. Dat levert spanningen op tussen professionals en vrijwilligers. Wij willen dat vrijwilligers passend worden beloond. Om te beginnen met de belastingvrije vergoeding die de Belastingdienst nu al toestaat.

We zullen deze ruimte voor discussie in de commissie werk en inkomen opeisen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

vul de oplossing in *

zoeken