Kansen in Kaart: vrijwillig maar wel verplicht

16/10/2017

Dat is de uitkomst van het debat op woensdag 11 oktober in de raadscommissie voor Werk en Inkomen.

Er werd een tweede evaluatie voorgelegd en daaruit bleek dat het aanvankelijke enthousiasme om vrijwillig mee te doen aan het gemeentelijk onderzoek om de clientèle van de gemeentelijke sociale dienst  in kaart te brengen aanmerkelijk was gedaald.

Het college neemt geen genoegen met het aantal van 1729 cliënten van de sociale dienst dat wel bereid was gegevens en wensen e.d. te delen met ambtenaren en onderzoekers van de gemeente. Toch vonden alle fracties het aantal van 1729 best veel.

Ik vroeg hoe ver het college wil gaan om alle 7000 mensen met wie de gemeente door haar eigen toedoen het contact heeft verloren te bereiken. Nou, ver dus. Zo ver dat het college de eerst geprezen vrijwilligheid van deelname aan de Kansen in kaart wil laten varen en er een wederkerige verplichting van wil maken.

De Participatiewet maakt dat mogelijk, weet ik inmiddels. Maar wat koop je ervoor als zeer velen zich verzetten? Er zijn heel veel mensen met een uitkering die een balans in hun leven hebben gevonden en zich hebben verzoend met het feit dat die prachtbaan er niet meer in zit, omdat er domweg een enorme schaarste aan banen is die past bij opleiding en leeftijd. Hebben zij geen recht op een zekere gemoedsrust? Zoals de SP terecht opmerkte is uit eerder onderzoek gebleken dat meer dan de helft van de mensen met een uitkering vrijwilligerswerk en mantelzorg doet.

GroenLinks heeft een curieuze opvatting: “we moeten deze mensen uit de schaduw halen” (en Groen Links zal wel voor het licht zorgen?)

Wat een akelig slachtoffer denken. Alsof mensen (die tijdelijk en buiten eigen toedoen geen werk kunnen krijgen) en die van een uitkering leven totaal anders zijn dan de normale en gewone burger en vooral geholpen moeten worden. Ik vind het behoorlijk denigrerend; maar dat is me vaker opgevallen bij GL. Toch wel elitair geworden die club.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

vul de oplossing in *

zoeken