Burengerucht en woonoverlast

14/09/2017

Het is een hardnekkig probleem: lawaai, geschreeuw en muziek van de buren. Het schijnt niet uit te roeien te zijn dat mensen elkaar lastig vallen met meer dan het gebruikelijke geluid en ander grensoverschrijdend gedrag.

In de gemeenteraad werd gisteren een voorstel besproken wat te doen als het allemaal al uit de hand is gelopen met de overlast. Dan is er niets te veel en komen politie, hulpverleners en de burgemeester in het geweer om de overlastgever aan banden te leggen en in sommige gevallen zelfs het huis uit te zetten.

Het heet dan deftig: escalatiemodel.

Tot die tijd moeten mensen die deze hinder ondervinden en er vaak ernstig onder lijden het zelf maar uitzoeken.

Volgens ons begint het voorkómen van overlast wel bij bewoners zelf. Als je ergens nieuw komt wonen was het vroeger gebruikelijk om kennis te gaan maken met de buren. Als je elkaar kent is de tolerantie groter en de drempel wordt lager om te gaan praten als er iets vervelends gebeurt zoals geluidoverlast. Zoiets eenvoudigs als kennismaken  kan veel  ellende voorkomen. Deze gedragsregel zou door de verhuurder, zoals de woningbouwcorporaties moeten worden aangemoedigd bij het tekenen van het huurcontract.

Bovendien is het zo dat verhuurders de wettelijke plicht ongestoord woongenot te verschaffen aan de huurders.

Een huurder kan de verhuurder erop aanspreken. In de praktijk echter stuurt de huurbaas de huurder het bos in met de mededeling dat die met de overlastgever moet gaan praten en als het niet helpt doe dat dan nog maar een keer, wordt er dan gezegd. Veel mensen lopen bij de dokter vanwege deze stress. De klacht van veel mensen is dat het meldpunt overlast er geen werk van maakt. De klachtenbereidheid neemt dus af en mensen raken nog verder van huis en sommigen gaan zelfs verhuizen.

De verhuurders bieden wel eens buurtbemiddeling aan. bij buurtbemiddeling wordt ervan uitgegaan dat beiden schuld hebben, wat lang niet altijd het geval is.

Kortom juist in de beginfase van overlast is er geen krachtig optreden van de verantwoordelijke verhuurders.

Onze fractie heeft aan het college gevraagd om bij de prestatie afspraken met de woningbouw corporaties die ieder jaar plaatsvinden af te dwingen dat huurders op een goede manier met elkaar omgaan. De verhuurders hebben de sleutel in handen in de vorm van het huurcontract waarin naast allerlei dwingende bepalingen ook gedragsregels kunnen worden opgenomen, zoals het dringende advies kennis te gaan maken met de buren.

Als de boel uit de hand is gelopen en degene die overlast geeft moet verhuizen, dan is het probleem keurig opgelost, maar niet heus. Dezelfde man of vrouw krijgt nog een kans en wordt in een andere buurt gehuisvest. Vaak in kwetsbare buurten omdat daar de huren lager zijn. Daar kunnen ze opnieuw hun buren tot razernij brengen. Dit vinden we dus geen echte oplossing.

De burgemeester heeft toegezegd dat het college met de woningbouwcorporaties gaat praten om nieuwe huurders dringend te adviseren kennis te maken met hun nieuwe buren.

We verwachten dat als dit de normale regel wordt de tolerantie zal stijgen, sociaal gedrag zal toenemen en dat daarmee het aantal klachten zal verminderen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

vul de oplossing in *

zoeken