60.000 euro door de gootsteen

22/06/2017

“Online burgerdossier stap dichterbij”, kopte het Dagblad van het Noorden op 22 juni.

De avond daarvoor had de raadscommissie in meerderheid het initiatiefvoorstel van D66 gesteund om hiervoor een pilot in te richten.

De Stadspartij, waarvoor ik het woord deed, vroeg zich af welk probleem D66 wilde oplossen, want er stond geen woord onderbouwing of motivatie in het voorstel, behalve dan dat D66 zo voor zelfredzaamheid is die vanzelf groter zou worden als je in de computer van de gemeente mag kijken wat er op geschreven is over je aanvraag voor psychische ondersteuning bijv.

D66 wil een pilot met 100 proefpersonen om dit te onderzoeken.

De wethouder kwam het indienende raadslid te hulp met de opmerking dat de vraag vanuit de hulpverleners zelf komt. Die willen kennelijk graag dat de cliënten over hun schouder meekijken.

Geloofwaardig? Ik heb het in ieder geval nooit zo zout gegeten.

Voor mensen die voor wat dan ook contact met de gemeente en afgeleide organisaties als WIJteams hebben is het belangrijk dat besluiten op de goede manier worden genomen en dat er een mogelijkheid is om wat mis gaat te corrigeren.

Dat is gegeven in ons rechtstelsel waarbij ook hoort het recht op inzage in je eigen gegevens die bij de overheid zijn opgeslagen. De gemeente zou er goed aan doen mensen op hun recht te wijzen.

Als rechtshulpverlener raad ik cliënten ook altijd aan zelf een dossier bij te houden van de contacten met de overheid en van telefoongesprekken een schriftelijke bevestiging te vragen.

De overheid informeert immers schriftelijk, telefonisch of per email over alle stappen die er worden gezet in bijvoorbeeld een aanvraag voor een hulpmiddel, een uitkering, een vergunning etc. Het is dan slim om zelf bij te houden wat er is gecommuniceerd om bij toekomstige geschillen beslagen ten ijs te komen.

Het grappige van het D66 voorstel  is dat verondersteld wordt dat de kosten van de pilot kunnen  worden gedekt door het verwachte resultaat, terwijl juist moet worden onderzocht of de pilot het verwachte resultaat gaat opleveren.

Ook hier schoot de wethouder te hulp. Hij noemde ronduit het bedrag van 60.000 euro dat de pilot zou moeten gaan kosten. Gezien mijn opvatting is dit weggegooid geld van de gemeenschap.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

vul de oplossing in *

zoeken