Geert Sterringa in Het Gulden Boek van de gemeente Groningen

17/05/2017

Op 19 april 2017 werd het  besluit door de gemeenteraad van Groningen genomen om Geert Sterringa in het  Gulden Boek van de gemeente Groningen in te schrijven.

Aanleiding was de herdenking op 9 december 2015 van het Communistisch Verzet, gehouden in het Treslinghuis in het Oosterpark, bij welke gelegenheid burgemeester Den Oudsten een toespraak hield met de teneur de late erkenning van de verdiensten van de mensen van het Communistisch Verzet tijdens WOII. Citaat: “Te lang bleef erkenning en waardering uit. Eigenlijk is het pas mogelijk geworden na de Val van de Muur in november 1989, toen met de Muur ook de Koude Oorlog ten einde kwam”. “Te lang hebben nabestaanden ook het gevoel gehad dat er niet gesproken mocht en kon worden over het communistisch verzet”.

Een vertegenwoordiger van de nabestaanden van de omgekomen Groningse communistische verzetslieden Geert Sterringa, Johan Wagenaar en Johan Swint heeft daarop de Stadspartij benaderd om het verzoek tot inschrijving naar de gemeenteraad te geleiden. Zij heeft daaraan van harte meegewerkt.

De geboren Fries Geert Sterringa was medeoprichter van de CPN in Groningen (daarvoor was hij voorzitter van de SDAP-afdeling, de voorloper van de PvdA), Statenlid, gemeenteraadslid in Groningen van 1935 tot 1939, dirigent van het zangkoor, afdelings-, districts- en partijbestuurder.

Van beroep was hij onderwijzer aan de  Noorderhulpschool (‘armenschool’) in het Noorderplantsoen in Groningen.

Geert Sterringa zat in het verzet in WOII in de stad Groningen. Hij was betrokken bij het illegale blad Noorderlicht en in februari 1941 schreef hij – nadat in Amsterdam de Februaristaking had plaatsgevonden – een manifest waarin hij scherp stelling nam tegen de Jodenvervolging en opriep tot acties tegen de bezetter.

Hij werd in maart 1941 opgepakt door de Duitsers en belandde in het Oranjehotel in Scheveningen. Later werd hij naar kamp Amersfoort gebracht en in 1942 op transport gezet naar het concentratiekamp Buchenwald waar hij op 19 januari 1944 op 67-jarige leeftijd aan longontsteking overleed.

Geert Sterringa is een van de meer dan tachtig leden van de Communistische Partij Nederland in de provincie Groningen die het leven lieten in de concentratiekampen van Hitler.

Hij is ook een van de zes gemeenteraadsleden die in WOII zijn omgebracht en die op de plaquette aan de muur van ons stadhuis zijn vereeuwigd, samen met L. Huizinga, S.H. Aptroot, J.F. Swint, J.F.S. Domela Nieuwenhuis en D. Wolters.

In hem willen de nabestaanden en de Stichting Geert Sterringa het gehele communistisch verzet blijvend eren en herdenken door deze  inschrijving in het Gulden Boek van de gemeente Groningen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

vul de oplossing in *

zoeken