De feiten over Diftar

27/03/2017

Diftar is de afkorting voor gedifferentieerde tarieven voor de afvalstoffenheffing.

Op 22 maart wordt het voorstel in de commissie van de gemeenteraad besproken.

De inwoners van de gemeente hebben net weer de aanslag in de bus gekregen voor de afvalstoffenheffing.

Iedereen betaalt nu een tarief per type huishouden voor het ophalen van huisvuil, ongeacht hoeveel er in de minicontainers, zakken en ondergrondse container wordt aangeboden.

Zo betaalt een 1 persoonshuishouden € 232,36 per jaar, een 3+ persoonshuishouden betaalt

€ 327,60. Sommigen bieden per 2 weken heel veel huisvuil aan, anderen proberen juist minder aan te bieden. Dat wordt als niet erg eerlijk ervaren.  Jij betaalt voor de uitpuilende minicontainer van je buurvrouw, terwijl jij bewust met afval omgaat door het zoveel mogelijk te scheiden en zelfs te vermijden door waar mogelijk niet verpakte spullen te kopen!

De gedachte achter het voorstel om de tarieven te differentiëren is om het aanbieden van minder afval te stimuleren door de regel in te voeren dat hoe minder afval er wordt aangeboden hoe minder er hoeft te worden betaald. Dat betekent dat het scheiden van afval (papier, glas, textiel, elektronica en gft) echt gaat lonen. Er blijft wel een vast basistarief per huishouden, daarboven op wordt per kg restafval betaald bij minicontainers en per keer bij ondergrondse containers.

Er wordt door het college voorgesteld een basistarief van € 150,- voor een 1 persoonshuishouden,

€ 160,- voor een 2 persoonshuishouden en € 170,- voor een 3+ huishoudens. Per kg restafval wordt dan betaald: 11 eurocent. Voor de ondergrondse container betaal je per keer 0,52 eurocent per volume van 55 liter (per storting). Aanbieden van Groente Fruit en Tuinafval (GFT) is gratis.

Er is door het college van b. en w. een regeling uitgewerkt tegen dumping, zwerfafval en handhavingsregels. In Maastricht en Nijmegen waar Diftar al is ingevoerd blijken die goed te werken.

Er zijn zorgen over het sneaky gooien van afval in de bak van de buren.

Daar komt een oplossing voor heeft het college beloofd.

Op 29 maart neemt de gemeenteraad een besluit.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

vul de oplossing in *

zoeken