Gemeente overtreedt de wet

30/01/2016

Afgelopen woensdag was een ontluisterende vertoning in de gemeenteraad over het voortijdige einde van Openbare Basisschool De Expeditie in Beijum, in de zomer van augustus 2013 van start gegaan en voortgekomen uit de fusie van De Doefmat en De Dijk (Montessorischool).

Het was duidelijk dat het Openbaar Onderwijs in Groningen (O2G2) zo snel mogelijk de stekker eruit wil halen op 1 augustus 2016 en gewoon onwil vertoonde om de school, die in deze vorm en onder deze naam, dus pas 2,5 jaar bestaat, te redden. Ook het college laat zich weinig gelegen liggen aan goed en evenwichtig onderwijs, lijkt het wel, door zich er zonder meer bij neer te leggen bij de laakbare handelwijze van O2G2. Er werd ook nauwelijks uitleg gegeven over het waarom van de daling van het aantal leerlingen van De Expeditie sinds het begin van zijn bestaan.

Het was dus aan de gemeenteraad om de boel te redden en in ieder geval de school de tijd te gunnen om er beter uit te komen en daarbij de wettelijke mogelijkheden te benutten. Volgens de wet heeft De expeditie recht op voortbestaan tot 1 augustus 2016. Waar D66 op 20 januari in de Commissie Werk en Inkomen nog flinke taal bezigde, was deze fractie in de gemeenteraad van 27 januari  in een tam schoothondje verkeerd. Ja, ze diende een motie in, maar die was niet gericht op De Expeditie maar op de inspraak van de medezeggenschapsraad in soortgelijke gevallen in de toekomst. Daar heb je dus helemaal niets aan. Zelf probeerde ik nog het college vast te pinnen op het niet eerbiedigen van de termijn om de school op te heffen. Volgens de Wet op het Primaire onderwijs moet daar een voldoende lange termijn voor gehanteerd worden. In dit geval zou de school nog tot 1 augustus 2017 i.p.v. tot 1 augustis 2016 kunnen bestaan en als men er in zou slagen het leerlingenaantal tot 164 op te trekken zou de school gewoon kunnen blijven bestaan.

Ik had een motie voorbereid om het besluit uit te stellen conform de wet. Deze heb ik niet ingediend omdat de andere fracties er niet voor voelden. Tot mijn verbazing ging de SP wel een gloedvol betoog houden over de kansrijkheid van de Expeditie, maar deed geen pogingen om de school echt te redden. Jammer.

Mijn motie om onderzoek te laten verrichten naar de achtergrond van deze (uiteindelijke janmmelijk verlopen) fusie kreeg geen steun. O2G2 is een meester gebleken in het creëren van voldongen feiten: doordat ouders nu al adviezen krijgen voor een andere school, waardoor er zich zeker geen nieuwe leerlingen meer zullen aanmelden voor De Expeditie, is het zinloos om de de boel te redden.

Soms is het moeilijk te bedenken waarvoor we eigenlijk een gemeenteraad hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

vul de oplossing in *

zoeken