Wethouder van Onderwijs laat De Expeditie schipbreuk lijden

18/01/2016

Ton Schroor, wethouder van Onderwijs van de gemeente Groningen, heeft vorige week al op OOGtv aangekondigd dat de gemeente de Openbare school De Expeditie in Beijum niet zal overnemen.
De onderwijsorganisatie voor het Openbaar Onderwijs (O2G2) had op 25 december jl. de wens te kennen te geven de school op 1 augustus 2016 te willen opheffen vanwege een desastreus laag aantal leerlingen dat twee jaar na de fusie met een andere school, De Doefmat, is overgebleven.
De wet laat dit echter niet toe: een dergelijk voornemen kan slechts na afloop van een termijn van een volledig schooljaar worden uitgevoerd, i.c. zal de school pas op 1 augustus 2017 opgeheven kunnen worden.
Woensdag 20 januari staat de het punt op de agenda van de commissie werk en inkomen van de gemeenteraad, aanvang 16.30 uur.
De Stadspartij zal hierover kritische vragen stellen aan de wethouder.
Zoals: de MR heeft formeel nog geen advies uitgebracht over de voorgenomen sluiting en ook de vakbonden hebben zich nog niet uitgesproken. Waarom dan toch nu al dit besluit?
Hoe zit het eigenlijk met de samenwerking van de vensterscholen in Beijum?
Zijn leerlingen van de Expeditie niet al te gemakkelijk geaccepteerd door andere scholen?
Heeft de Expeditie een eerlijke kans gekregen?

We zijn erg benieuwd naar de antwoorden van het college.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

vul de oplossing in *

zoeken