Archive for maart, 2017

De feiten over Diftar

27/03/2017

Diftar is de afkorting voor gedifferentieerde tarieven voor de afvalstoffenheffing. Op 22 maart wordt het voorstel in de commissie van de gemeenteraad besproken. De inwoners van de gemeente hebben net weer de aanslag in de bus gekregen voor de afvalstoffenheffing. Iedereen betaalt nu een tarief per type huishouden voor het ophalen van huisvuil, ongeacht...
Lees verder »

Posted in Uncategorized | No Comments »

De Stadspartij zet vraagtekens bij mantelzorg

21/03/2017

Het wordt vanzelfsprekend gevonden dat kinderen, partners, broers en zussen omvangrijke zorgtaken op zich nemen voor de (zieke of verslaafde) huisgenoten met wie ze een gezin vormen. Voor ondersteuning van de mantelzorgers stelt de gemeente bijna 1 miljoen euro beschikbaar. Helaas gaat het grootste deel van dit geld op aan overhead en is slechts...
Lees verder »

Posted in Uncategorized | No Comments »

De teloorgang van de PvdA

17/03/2017

De kiezer heeft gesproken en de kiezer heeft de PvdA nagenoeg met de grond gelijk gemaakt. En zoals politici zeggen: de kiezer heeft altijd gelijk. De kiezer heeft gezien dat het al mis ging met de z.g. lijsttrekkersverkiezing, louter bedoeld om de media te interesseren. De kiezer begrijpt niet dat ze zo’n slimme man...
Lees verder »

Posted in Uncategorized | No Comments »

De Stadspartij op bezoek bij het WIJteam Beijum

16/03/2017

Op vrijdagmiddag 10 maart gingen Amrut Sijbolts en ik naar het gebouw van het WIJ Team in Beijum aan de Isebrandtsheerd. Het is de oude school de Doefmat, voor veel ouders en kinderen een vertrouwde plek. We werd ontvangen voor Evalien Verschuren, de vroegere juf van peuterspeelzaal Hans en Grietje, waar mijn nu 30...
Lees verder »

Posted in Uncategorized | No Comments »

zoeken