De Stadspartij zet vraagtekens bij mantelzorg

21/03/2017

Het wordt vanzelfsprekend gevonden dat kinderen, partners, broers en zussen omvangrijke zorgtaken op zich nemen voor de (zieke of verslaafde) huisgenoten met wie ze een gezin vormen. Voor ondersteuning van de mantelzorgers stelt de gemeente bijna 1 miljoen euro beschikbaar. Helaas gaat het grootste deel van dit geld op aan overhead en is slechts...
Lees verder »

De teloorgang van de PvdA

17/03/2017

De kiezer heeft gesproken en de kiezer heeft de PvdA nagenoeg met de grond gelijk gemaakt. En zoals politici zeggen: de kiezer heeft altijd gelijk. De kiezer heeft gezien dat het al mis ging met de z.g. lijsttrekkersverkiezing, louter bedoeld om de media te interesseren. De kiezer begrijpt niet dat ze zo’n slimme man...
Lees verder »

De Stadspartij op bezoek bij het WIJteam Beijum

16/03/2017

Op vrijdagmiddag 10 maart gingen Amrut Sijbolts en ik naar het gebouw van het WIJ Team in Beijum aan de Isebrandtsheerd. Het is de oude school de Doefmat, voor veel ouders en kinderen een vertrouwde plek. We werd ontvangen voor Evalien Verschuren, de vroegere juf van peuterspeelzaal Hans en Grietje, waar mijn nu 30...
Lees verder »

Na 5 jaar hongerig op vakantie

20/02/2017

Op deze plek ben ik eens tekeer gegaan over de Doperse Dis, een maaltijd die wordt georganiseerd voor de dakloze medemens door de christelijke kerken. De beter bedeelden kunnen zich dan tegen betaling van een paar tientjes voor het goede doel  vol schransen zonder de dakloze medemens in de nabijheid te willen hebben. Want...
Lees verder »

Een schoon huis voor iedereen

02/02/2017

Als mensen zelf niet in staat zijn hun eigen huis schoon te houden moet de gemeente hierin voorzien. Dat staat in de de wet maatschappelijke ondersteuning. Gister werd in de raadscommissie gesteggeld over het aantal uren dat daarvoor nodig is. Wat mij betreft een oppervlakkige benadering. De gemeente moet het sinds 2015 met veel...
Lees verder »

De domheid regeert

31/01/2017

Niet alleen in de VS maar ook hier is domheid de bon ton geworden. In het dagblad stond een verslagje over een debatwedstrijd tussen middelbare scholen in de stad. De leerlingen van de Vrije School mochten niet meedoen vanwege onvoldoende schoolresultaten, maar ze gingen toch. “Wij zijn toch zeker de vrije school, nou dan!”....
Lees verder »

GroenLinks laat ethiek varen bij hulp aan arme kindertjes

15/12/2016

Tot mijn stomme verbazing liet GroenLinks zich gisteren van een voor mij onbekende keiharde kant zien. Ter bespreking in de ‘commissie werk en inkomen’ was het armoedebeleid. Eigenlijk een heel verkeerd woord. Het gaat om mensen die vaak tijdelijk niet veel te makken hebben en daarom ieder dubbeltje moeten omdraaien. Het is bekend dat...
Lees verder »

Het Populisme en het Dagblad van het Noorden

09/12/2016

Op 30 november jl. heeft de raad van de gemeente Groningen in meerderheid (Stadspartij en SP waren tegen) een verordening aangenomen die de afsplitsing van fracties honoreert door onmiddellijk nadat iemand het in zijn hoofd haalt uit een fractie te stappen te voorzien van een eigen kamer in het stadhuis, geld voor een fractie...
Lees verder »

Een ‘make america great again’ baseballpetje

15/11/2016

Echt waar : gesignaleerd in Groningen. Er is dus kennelijk een groep mensen die zich nu denkt te kunnen permitteren om achter de ‘denkbeelden’ van die schoft van een Trump te gaan staan. Ze zien hun kans schoon hun ongenoegen over van alles en nog wat op deze manier te uiten. Ze betalen geld...
Lees verder »

Laat je verrassen, Jimmy en Rosita

12/11/2016

Natuurlijk, de SP rent zich het vuur uit de sloffen om de belangen van de achterban te behartigen en zoeken de mensen thuis op om hun noden te vernemen en er actie voor te voeren. En ze hebben sinds jaar en dag een goed lopende hulpdienst voor mensen die moeite hebben met het invullen...
Lees verder »

zoeken