Een ‘make america great again’ baseballpetje

15/11/2016

Echt waar : gesignaleerd in Groningen. Er is dus kennelijk een groep mensen die zich nu denkt te kunnen permitteren om achter de ‘denkbeelden’ van die schoft van een Trump te gaan staan. Ze zien hun kans schoon hun ongenoegen over van alles en nog wat op deze manier te uiten. Ze betalen geld...
Lees verder »

Laat je verassen, Jimmy en Rosita

12/11/2016

Natuurlijk, de SP rent zich het vuur uit de sloffen om de belangen van de achterban te behartigen en zoeken de mensen thuis op om hun noden te vernemen en er actie voor te voeren. En ze hebben sinds jaar en dag een goed lopende hulpdienst voor mensen die moeite hebben met het invullen...
Lees verder »

De coalitie is ernstig verdeeld

01/11/2016

In de raadscommissie van Werk en Inkomen stond vanavond het vliegveld Eelde op de agenda. Het vliegveld moet weer eens van de ondergang worden gered. De resultaten zijn immers niet om naar huis te schrijven. Het aantal passagiers wil maar niet groter worden, ondanks de baanverlenging die in 2013 werd gerealiseerd. Vakantiebestemmingen komen en...
Lees verder »

De Koopzondag in Paddepoel maakt niet iedereen gelukkig

13/10/2016

Het debat in de raadscommissie werk en inkomen van woensdag 12 oktober over de dwang die vooral kleine winkeliers wordt opgelegd om eens per maand op zondag open te gaan was erg fel. Het CDA had de kat de bel aangebonden toen bleek dat protesterende winkeliers geen gehoor kregen met hun klachten over het...
Lees verder »

Het Basisinkomen is er nog niet maar is onontkoombaar!

28/06/2016

In het kader van de ALV van de Stadspartij was Ronald Mulder van stichting MIES (Maatschappij voor Innovatie van Economie en Samenleving) uitgenodigd om een inleiding te houden over de verschillende aspecten van het basisinkomen. Hieronder een poging om een en ander samen te vatten. Ongeveer 2,5 jaar gelden is MIES opgericht nadat er...
Lees verder »

De bus moet blijven rijden

27/06/2016

Woensdag komt er een voorstel in de raad om de bussen te weren van de Munnikeholm, het Akerkhof, de Brugstraat en de Astraat. Als gevolg van de binnenstadsvisie die onlangs door de meerderheid van  de raad is aangenomen, is de bus de oorlog verklaard. Het zou heel hinderlijk voor de fietsende en lopende menigte...
Lees verder »

Er waart een spook door Europa

06/06/2016

Maar niet heus. Er wordt in Europa een zucht van verlichting geslaakt nu 75% van de inwoners van Zwitserland het onvoorwaardelijk basisinkomen heeft afgewezen. Stel je voor dat je je medebewoners een vast inkomen zonder tegenprestatie van 2250, – euro per maand zou gunnen. Dat is een psychologische brug te ver. Zo altruïstisch willen...
Lees verder »

De bibliotheek is om te lezen

25/05/2016

Bij de vergadering van de commissie onderwijs en welzijn vanmiddag bracht ik naar voren dat het bezoekersaantal in 2015 aan de bibliotheken wel is verhoogd, maar het aantal uitleningen lager was. Het klopt precies. Mensen komen nog wel boeken lenen maar dat is niet het voornaamste. Er zijn ook mensen die krant willen lezen....
Lees verder »

Boerenbedrog

11/05/2016

De zetelroofster gaat in de raad vegeteren tot 2018. Dan komt ze met een verkiezingsprogramma. Want dan zijn er 6 zetels veroverd is de stellige overtuiging. En tot die tijd ga je toch met die ene zetel niet ergens moeite voor doen? Ben je gek. Voor minder dan 6 zetels doen we het niet,...
Lees verder »

Het wordt stil en leeg op de Grote Markt

25/02/2016

Gisteren heeft de gemeenteraad in de stemmenverhouding 25 voor en 14 tegen een binnenstadsvisie aangenomen die er in voorziet dat de openbaar vervoer bussen over 3 jaar uit het stadscentrum verdwijnen. De argumenten en waarschuwingen tegen een leegloop van het centrum van oppositiepartijen SP, Stadspartij, CDA en CU ten spijt, ziet de rest van...
Lees verder »

zoeken