Met drie maanden naar school

08/02/2018

In de commissie van woensdag 7 februari werd een voorstel besproken over de zogenaamde voorschool voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Als kinderen naar de basisschool gaan op hun 4de hebben veel kinderen al een leerachterstand meent het college. Let wel met 4 jaar zijn kinderen niet eens leerplichtig, pas op hun 5de,...
Lees verder »

De volksgezondheid in Groningen: wortel of kroket

17/11/2017

In de commissievergadering van woensdag 15 november was dit een van de agendapunten. Iedere paar jaar moet er van rechtswege een plan worden opgesteld met als onderwerp: Wat is de visie van het college op een gezonde stad en haar inwoners? Het gaat vooral om de voorwaarden die geschapen worden voor het welbevinden van...
Lees verder »

De basisbaan van de PvdA: een dode mus en oude wijn in nieuwe zakken?

10/11/2017

Het college van b. en w. lanceerde in de begroting voor 2018 het idee van een basisbaan zonder daar al een eigen invulling te geven, maar stelde wel een verkenning in het vooruitzicht. Dat is prima en we gaan de discussie graag aan om beweging in de arbeidsmarkt te krijgen en om invulling te...
Lees verder »

Kansen in Kaart: vrijwillig maar wel verplicht

16/10/2017

Dat is de uitkomst van het debat op woensdag 11 oktober in de raadscommissie voor Werk en Inkomen. Er werd een tweede evaluatie voorgelegd en daaruit bleek dat het aanvankelijke enthousiasme om vrijwillig mee te doen aan het gemeentelijk onderzoek om de clientèle van de gemeentelijke sociale dienst  in kaart te brengen aanmerkelijk was...
Lees verder »

Als je diep in de schulden zit en er alleen niet meer uitkomt

21/09/2017

Gisteren ging het hierover in de raadscommissie werk en inkomen. Mensen die het maar steeds niet lukt om controle te houden over hun uitgaven kunnen via een verzoekschrift aan de kantonrechter iemand anders machtigen om hun financiële zaakjes te regelen. Vroeger moest je er psychisch behoorlijk na aan toe zijn, maar tegenwoordig is het...
Lees verder »

Burengerucht en woonoverlast

14/09/2017

Het is een hardnekkig probleem: lawaai, geschreeuw en muziek van de buren. Het schijnt niet uit te roeien te zijn dat mensen elkaar lastig vallen met meer dan het gebruikelijke geluid en ander grensoverschrijdend gedrag. In de gemeenteraad werd gisteren een voorstel besproken wat te doen als het allemaal al uit de hand is...
Lees verder »

60.000 euro door de gootsteen

22/06/2017

“Online burgerdossier stap dichterbij”, kopte het Dagblad van het Noorden op 22 juni. De avond daarvoor had de raadscommissie in meerderheid het initiatiefvoorstel van D66 gesteund om hiervoor een pilot in te richten. De Stadspartij, waarvoor ik het woord deed, vroeg zich af welk probleem D66 wilde oplossen, want er stond geen woord onderbouwing...
Lees verder »

Trump wint en de PvdA likt haar wonden

08/06/2017

Het was meteen al duidelijk dat de Amerikanen een enorme kat in de zak hebben gekocht met de keuze voor Trump. Ook in de Groningse politiek werd geschrokken gereageerd op de verkiezing van deze apolitieke figuur. Hoe is het mogelijk dat een grote groep mensen die nooit stemde ineens politiseerde en ging stemmen op...
Lees verder »

De prinses op de erwt

27/05/2017

Kinderen mogen en willen meepraten over van alles en nog wat en de mogelijkheden zijn legio. Op school, thuis, op sport, overal worden kinderen uiterst serieus genomen als gesprekspartner. Dat blijkt ook uit de verkiezing van de kinderburgemeester, een jongetje van 11 jaar, die het beste weet wat kinderen willen, zo verklaarde hij zijn...
Lees verder »

Geert Sterringa in Het Gulden Boek van de gemeente Groningen

17/05/2017

Op 19 april 2017 werd het  besluit door de gemeenteraad van Groningen genomen om Geert Sterringa in het  Gulden Boek van de gemeente Groningen in te schrijven. Aanleiding was de herdenking op 9 december 2015 van het Communistisch Verzet, gehouden in het Treslinghuis in het Oosterpark, bij welke gelegenheid burgemeester Den Oudsten een toespraak...
Lees verder »

zoeken